מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
הספקת כימיקלים לשיקוע ראשוני
27/02/2018
3/2018