דירקטוריון

מר אבי בלשניקוב, יו”ר האסיפה הכללית והדירקטוריון
אייל חיימובסקי
ריטה לדזינסקי
רבקה חברוני
לארה מובאריכי
אמין חלף
דן ביסמוט
ניר מנדל
חנני רפופורט
יהודה דרור כהן
לואי נבולסי
עו”ד מוטי הרוש