דירקטוריון

מר אבי בלשניקוב, יו”ר האסיפה הכללית והדירקטוריון
מר אייל חיימובסקי
מר רוני שטייניץ
מר אמין חלף
מר גבי אלחנני
מר יהודה דרור כהן
רו”ח רבקה חברוני
גב’ ריטה לדז’ינסקי
אינג’ שרה פסיאר
הגב’ לארה מובאריכי