דירקטוריון

מר אבי בלשניקוב, יו”ר האסיפה הכללית והדירקטוריון
מר רוני שטייניץ
מר אייל חיימובסקי
מר אמין חלף
מר גבי אלחנני
מר עובד כהן
רו”ח רבקה חברוני
גב’ ריטה לדז’ינסקי
אינג’ שרה פסיאר
הגב’ לארה מובאריכי