רישום יועץ חדש

  פרטי יועץ


  שם החברה

  מספר עוסק מורשה

  שנת הפעילות הראשונה

  מספר העובדים המועסקים ישירות ובקביעות על ידי המבקש

  כתובת

  עיר

  מיקוד

  איש קשר

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס

  דואר אלקטרוני

  סיסמה לכניסה לאתר

  דואר אלקטרוני של הנהלת החשבונות

  תחומי התמחות:
  אדריכלותאיטוםבטיחות אשבקר הנדסיבקר תוכןהידרולוגיההנדסת אוורור ומיזוג אווירחשמלמדידותמכרזיםניהול פרויקטיםניהול תהליךסביבהקונסטרוקציהשמאות מקרקעיןתחבורה


  הערות...

  צרף קבצים

  פרופיל החברה/משרד

  קורות חיים של עובדים קבועים של המבקש

  אישורים על ניסיון קודם כנדרש בתנאי הסף של מאגר היועצים בתחום הרלבנטי

  שמות ומספרי טלפון של ממליצים