בעלי תפקידים

אשר בוחבוט

מנהל מט”שים

02-6337641
02-6438512
asher@jwpe.co.il

יוסף צדוק

סמנכ”ל כספים

02-6448373

026448042

yossi@jwpe.co.il

דפנה דין

ראש מטה ומזכיר חברה

02-6712234
02-6712238
daphna@jwpe.co.il

עמוס קלעג’י

מנכ”ל

02-6712234

02-6712238

amos@jwpe.co.il