מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל - מעודכן ל- 13/12 - הסכם מעודכן ושאלות ותשובות
09/12/2020
4/2020
בחירת ספק יחיד - סאיסאנקט - משאבות וחלקי חילוף מחברת NETZSCH
27/12/2020
תאריך אחרון לערעור: 27/12/20
בחירת ספק יחיד - בלאס צבי – מגופים תלת דרכיים ARMATUREN
27/12/2020
תאריך אחרון לערעור: 27/12/20
מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל
09/12/2020
4/2020
קול קורא לקבלת שירותי יועץ בטיחות
23/11/2020
אישור ספק יחיד פרוייקט מי נטל שורק
13/09/2020
מכרז (פומבי) הקמת הגשר, דרך גישה ושטחי התארגנות במט"ש שורק
21/07/2020
02/2020
אקודיק – ספק יחיד של HUBER לחלקי חילוף של היצרן
07/04/2020
י. יונש – ספק יחיד לתיקון חלקי החילוף שמספקת אקודיק לציוד של הובר
07/04/2020
ספק יחיד אינסטריקס לטיפול במערכת הבקרה של אינסטריקס
25/02/2020
ספק יחיד יפת אביזרי גז לרכיבי מערכת DUNGS
25/02/2020
ספק יחיד מודוטק לכיול מדי ספיקה של חברת קרונה
25/02/2020
הזמנה לרישום מאגר יועצים
25/09/2019
חברת מבט"י רכשה את מכון טיהור השפכים נחל האוג ב-73 מיליון שקל
19/03/2019