מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
Stover- ספק יחיד למתן שירותים הנדסיים לפרויקט הרחבת מט"ש אוג
28/05/2019