מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ופיקוח: שדרוג מערך הבוצה וקו טיפול ביולוגי 5 במט"ש שורק
06/04/2021
1/2021
מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל - מעודכן ל- 13/12 - הסכם מעודכן ושאלות ותשובות
09/12/2020
4/2020
בחירת ספק יחיד - סאיסאנקט - משאבות וחלקי חילוף מחברת NETZSCH
27/12/2020
תאריך אחרון לערעור: 27/12/20
בחירת ספק יחיד - בלאס צבי – מגופים תלת דרכיים ARMATUREN
27/12/2020
תאריך אחרון לערעור: 27/12/20
מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל
09/12/2020
4/2020
מכרז (פומבי) הקמת הגשר, דרך גישה ושטחי התארגנות במט"ש שורק
21/07/2020
02/2020
אקודיק – ספק יחיד של HUBER לחלקי חילוף של היצרן
07/04/2020
י. יונש – ספק יחיד לתיקון חלקי החילוף שמספקת אקודיק לציוד של הובר
07/04/2020
הזמנה לרישום מאגר יועצים
25/09/2019
חברת מבט"י רכשה את מכון טיהור השפכים נחל האוג ב-73 מיליון שקל
19/03/2019