מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
ספק יחיד: עופר ציוד כיבוי וחילוץ
14/07/2021
תאריך אחרון לערעורים: 14/7/2021
ספק יחיד פארקסון - מועד אחרון לערעור – 17/5/21
17/05/2021