מכרזים והודעות מיוחדות

שם המכרז
תאריך אחרון להגשה
מספר סידורי
קובץ להורדה
הספקת כימיקלים לשיקוע ראשוני
10/01/2019
3/2018
ספק יחיד
28/02/2019
ספק יחיד אוסורד
חוו"ד פטור ממכרז לטכנולוגית אפירה
28/02/2019
חוו"ד פטור ממכרז לטכנולוגית אפירה