אודות

מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע”מ (מבט”י), הינה חברה שהוקמה ע”י עיריית ירושלים וחברת מקורות, במטרה לטפל בנושא טיהור השפכים של ירושלים והסביבה, הקמת תחנות שאיבה, קווי הולכה, כריית מנהרות וכל פעולה אחרת הקשורה ביישום מטרתה העיקרית של החברה – הולכה, סילוק וטיהור שפכים

החברה הוקמה בשנת 1969 ובשנים הראשונות לא הופעלה. בסוף שנת 1994 רכשה הרשות לפיתוח ירושלים את חלקה של חברת מקורות, כאשר בידי העירייה 50% ממניות החברה ו-50% בידי הרשות לפיתוח ירושלים. עם השנים דולל חלקה של הרשות לפיתוח ירושלים וכיום יש בידיה פחות מ-5% מניות. עם הקמת חברת הגיחון, הועברו אליה מניות עיריית ירושלים

היינו כיום חב’ הגיחון מחזיקה ב-95% ממניות מבט”י והרל”י 5% ממניות מבט”י