בעלי תפקידים

יוסף צדוק

מ”מ מנכ”ל

אשר בוחבוט

סמנכ”ל תפעול

אריאל פרידמן

מנהל מחלקת מכרזים

דפנה מרבך

מנהלת לשכת מנכ”ל

דודו הרמן

מנהל מט”ש הר חומה

אבי בצלאל

מנהל מט”ש האוג

סיון אברהמי

ממונה תחום רווחה והדרכה