דירקטוריון

מר חיים גבאי, יו”ר האסיפה הכללית והדירקטוריון
עמוס קלעג’י
אייל חיימובסקי
ריטה לדז’ינסקי
רבקה חברוני
לארה מובאריכי
רותי אשכנזי
דן ביסמוט
ניר מנדל
חנני רפפורט
לואי נבולסי
עו”ד מוטי הרוש
מרים בונפיל
אלעד נאור