מכרזים והודעות 2024

ספק יחיד לתחזוקת מד ספיקה בעין יעל – מיטראלייז.

תאריך אחרון להגשה: 5/3/2024

ספקים יחידים 2024