חברת מבט”י רכשה את מכון טיהור השפכים נחל האוג ב-73 מיליון שקל

חברת מבט”י – מפעלי ביוב וטהור ירושלים, רכשה בימים אלה את הסכם ההפעלה של המכון לטיהור שפכים נחל האוג.

חברת מבט”י הינה אחת החברות הגדולות בישראל לטהור שפכים. החברה מטפלת בטיהור השפכים של העיר ירושלים והמטרופולין ובהשבת המים המטוהרים לחקלאות ולטבע. רכישת הסכם ההפעלה של מכון טיהור השפכים נחל האוג והשבתו לחברת מבט”י (כ-15 שנה לפני הזמן) מהווה השלמה לפתרון סינרגטי ומקצועי לתושבי ירושלים רבתי ומוביל לקדמה בתחום איכות הסביבה .

מכון טיהור השפכים נחל האוג הוקם על ידי מבט”י בשיטת DBOT, מכרז לתכנון, הקמה, הרצה, הפעלה, אחזקה ומסירה, שבו זכתה שותפות חברת מנרב אחזקות וחברת מקורות ייזום לתקופה של עד שנת 2035. חברת מקורות ייזום החלה לתפעל את המתקן בספטמבר 2014. המכון מטפל בכ 9,000,000 מ”ק שפכים בשנה ועלות הקמתו הכוללת עמדה על כ-85 מש”ח.

לאור שינויים בחברת מקורות ייזום, החליט דירקטוריון מבט”י לרכוש חזרה את הסכם ההפעלה. החברות מינו בהסכמה את כמעריך שווי מקצועי את ד”ר אסף כהן, כגורם חיצוני בלתי תלוי לקביעת הפיצוי בגין ביטול הסכם הזיכיון.

בימים אלה נחתמה העסקה בין החברות לרכישת חוזה ההפעלה, וזאת בתום הליכי הבדיקה וההערכה. עם החתימה על ההסכם תשלם חברת מבט”י למקורות ייזום כ – 73 מיליון ₪.

אבי בלשניקוב יו”ר חברת מבט”י: אני מברך את המנכ”ל עמוס קלעג’י וכל צוות החברה על הובלת תהליך מקצועי. הרכישה מעמידה את חברת מבט”י בחזית החברות המובילות את איכות הסביבה ומצעידה את תושבי ירושלים והסביבה לעשור השלישי של שנות האלפיים עם פתרונות חדשניים ברוח התקופה.

מכון טהור שפכים נחל האוג מצטרף למכון טיהור שפכים הר חומה ולמכון טיהור שפכים שורק הנמצאים בניהול מבט”י ובכך נותנת החברה פתרון סינרגטי ומלא לכל תושבי ירושלים רבתי באופן המקצועי ביותר.

לפרטים נוספים : רחלי גולדבלט 0524646666