מכרזים והודעות 2019-2020

מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל – מעודכן ל- 13/12 – הסכם מעודכן ושאלות ותשובות

תאריך אחרון להגשה: 09/12/2020
מספר מכרז: 4/2020

בחירת ספק יחיד – סאיסאנקט – משאבות וחלקי חילוף מחברת NETZSCH

תאריך אחרון להגשה: 27/12/2020
מספר מכרז: תאריך אחרון לערעור: 27/12/20

בחירת ספק יחיד – בלאס צבי – מגופים תלת דרכיים ARMATUREN

תאריך אחרון להגשה: 27/12/2020
מספר מכרז: תאריך אחרון לערעור: 27/12/20

מכרז (פומבי) – מעמיס טלסקופי למט"ש חומת שמואל

תאריך אחרון להגשה: 09/12/2020
מספר מכרז: 4/2020

קול קורא לקבלת שירותי יועץ בטיחות

תאריך אחרון להגשה: 23/11/2020

אישור ספק יחיד פרוייקט מי נטל שורק

תאריך אחרון להגשה: 13/09/2020

מכרז (פומבי) הקמת הגשר, דרך גישה ושטחי התארגנות במט"ש שורק

תאריך אחרון להגשה: 21/07/2020
מספר מכרז: 02/2020

אקודיק – ספק יחיד של HUBER לחלקי חילוף של היצרן

תאריך אחרון להגשה: 07/04/2020

י. יונש – ספק יחיד לתיקון חלקי החילוף שמספקת אקודיק לציוד של הובר

תאריך אחרון להגשה: 07/04/2020