מכרזים והודעות 2021

UF סואז אי אל טכנולוגיות ופתרונות מים בע"מ ספק יחיד לאספקת מערכות לסינון

תאריך אחרון להגשה: 13/12/2021
מספר מכרז: תאריך אחרון לערעור: 13/12/2021

ספק יחיד: עופר ציוד כיבוי וחילוץ

תאריך אחרון להגשה: 14/07/2021
מספר מכרז: תאריך אחרון לערעורים: 14/7/2021

ספק יחיד פארקסון – מועד אחרון לערעור – 17/5/21

תאריך אחרון להגשה: 17/05/2021