מכרזים והודעות 2022

מכרז לקבלת שירותי שמירה ואבטחה. הזוכה: צוות 5 אבטחה בע"מ. 2,224,525 ש"ח לשנה.

תאריך אחרון להגשה: 02/01/2023
מספר מכרז: 10/2022

מכרז להקמת מתקן סינון שלישוני. הזוכה: שטאנג בנייה והנדסה בע"מ. בסכום של 57,846,753 ש"ח

תאריך אחרון להגשה: 12/02/2023
מספר מכרז: 8/2022

מכרז פומבי לפינוי אשפה וגבבה. הזוכה: טיירו נעים בע"מ בסכום שנתי של 723,200 ש"ח

תאריך אחרון להגשה: 30/11/2022
מספר מכרז: 3/2022

ספק יחיד שניידר אלקטריק – מפסק לחיבור שנאי לוח חשמל תוצרת שניידר

תאריך אחרון להגשה: 25/09/2022

ספק יחיד סיל הנדסה – שמן ייחודי להגנה על שרשראות מגובים במט"ש שורק

תאריך אחרון להגשה: 25/09/2022

מכרז פומבי להקמת קו כיבוי אש עילי. הזוכה: צינורות הזהב 894 אלף ש"ח.

תאריך אחרון להגשה: 02/06/2022
מספר מכרז: 4/2022

ספק יחיד אל.די. מערכות טיהור בע"מ

תאריך אחרון להגשה: 14/08/2022

ספק יחיד יו.די.אס

תאריך אחרון להגשה: 22/03/2022

הנהלת החברה החליטה להטמיע וליישם עקרונות איכות מקובלים בכל תחומי פעילותיה עפ"י תקן ISO9001

תאריך אחרון להגשה: 01/02/2022
מספר מכרז: הודעה

מכרז פומבי להספקת פלוקולנטים/פוליאלקטרוליטים להסמכה וסחיטת בוצה. הזוכים: אס.אנ.אפ. סחיטה 3.89 אירו לק"ג ודיפוכם הסמכה 3.76 אירו לק"ג

תאריך אחרון להגשה: 07/04/2022
מספר מכרז: 01/2022