מכרזים והודעות 2023

ספק יחיד מודוטק – מדי ספיקה אלמ"ג לחתך חלקי

תאריך אחרון להגשה: 22/08/2023

שיקום מאצרות לאחר פינוי במט"ש אוג. הזוכה: אדמיר פרויקטים בע"מ 23 ש"ח למ"ר.

תאריך אחרון להגשה: 11/07/2023
מספר מכרז: 11/07/2023

פינוי בוצה ממאצרה למשטח לאחסון זמני במט"ש אוג. הזוכה: צבי כהן אקולוגיה 120,000 ש"ח

תאריך אחרון להגשה: 27/06/2023
מספר מכרז: 11/2023

שירותי הפעלת מכליות ביוב הזוכה: מפגש שמשון 786,860 ש"ח

תאריך אחרון להגשה: 02/05/2023
מספר מכרז: 05/2023

מכרז פומבי לשיפוץ מבנה משרדים במט"ש שורק. הזוכה: אסף ביאזי חברה לבניין בע"מ. 597,609 ש"ח.

תאריך אחרון להגשה: 31/01/2023
מספר מכרז: 01/2023